دکتر مجید میرمسعودی

درباره پزشک

متولد اول فروردین ۱۳۴۲ شهرستان هشتپر تالش هستم، دوره پزشکی عمومی و تخصصی کودکان خود را در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سپری کرده و طرح پزشکی عمومی خود را در مناطق محرومی مانند شهرستان قصرشیرین و طرح تخصصی کودکان را در شهرستان چابهار، کلینیک و بیمارستان امام علی در خدمت مردم شریف آن شهر بوده ام. هم اکنون دارای بورد تخصصی کودکان و از سهامداران بیمارستان کودکان تهران میباشم. همچنین با بیمارستان های پیامبران تهران و امام سجاد شهریار سالها همکاری داشته ام. مطب تهران درمیدان المپیک بمدت شش سال فعال بود اما در حال حاضر درمطب خیابان دکتر حسابی مارلیک شهرستان ملارد مشغول طبابت هستم. این مطب صبح و عصر فعال بوده و از همکاران متخصص و فوق تخصص هم بهره می بریم.