آدرس:
ملارد، مارلیک، خیابان دکتر حسابی، رو به روی داروخانه دکتر نوروزی، پلاک ۵۹۲

روزهای مراجعه: شنبه – پنجشنبه
صبح 9 – 13 | عصر 16 – 21